Debemos permanecer en corentena ata finais da vindeira semana debido a un contacto estreito cunha persoa que deu positivo en Covid. Volveremos en canto dean o visto e prace as autoridades sanitarias.

             We should remain in quarantine until the end of next week due to close contact with a person who tested positive on Covid.                        We will return as soon as the health authorities approve.


RÚA MÓNACO, 3 BAIXO

Santiago de Compostela

seteculleres@gmail.com