Sábado, 21. Hoxe descansamos. Volvemos o domingo

Saturday, 21. Today we rest. We come back on Sunday

--------------------

Dispoñemos de servizo a domicilio. Se queres, levámosche a comida a casa
We have home delivery service. If you want, we'll take the food home


RÚA MÓNACO, 3 BAIXO

Santiago de Compostela

seteculleres@gmail.com